Serveis d’enginyeria

Aquest servei, s’ofereix per donar suport al desenvolupament dels projectes de les accions de millora o d’optimització del consum energètic, detectades en les auditories o dins del Servei Gestió Energètica.
S’executen projectes bàsics i executius d’Energies renovables i de cogeneració (energia solar fotovoltaica, microcogeneració, etc.). També s’efectua la direcció d’obra d’aquests projectes.