C&G Consultants Energia

inside_wind_generator

[three_fifth]

C & G Consultants Energia

És una Consultoria Energètica que agrupa un equip de professionals amb àmplia experiència en els subministraments, mesurament i facturació d’electricitat i gas i en les diverses aplicacions d’aquestes energies: Il.luminació, Condicionament d’aire, Combustió, Vapor, aire comprimit, etc. Oferim els nostres serveis al mercat per aconseguir la disminució dels costos energètics, mitjançant la gestió, control, estudi i optimització dels consums energètics dels subministraments d’electricitat, gas natural, GLP, gasoil i aigua.

Obtenint la millora:
De la contractació dels serveis energètics
De l’eficiència energètica de l’activitat

L’experiència ens mostra que en una empresa, quan es fa una anàlisi de la seva eficiència energètica i s’estableix un sistema de gestió energètica, és freqüent identificar estalvis compresos entre el 5 i el 30% dels costos energètics.

Contractant els nostres serveis, també contribueix a la millora del medi ambient, amb la reducció de les emissions de CO2.

[/three_fifth]

[two_fifth_last]

ESTEM A:
C/. Benet Mateu, 40, baixos
08034 Barcelona
Tel. 935 319 550
Fax 035 319 552
energia@cgconsultants.es
www.cgconsultants.es

1237988817856622

[/two_fifth_last]