Auditories Energètiques

Aquest servei contempla la realització d’un estudi detallat de tots els punts de consum de energia (motors, caldera, forns, il·luminació, aire comprimit, climatització, etc.) amb els corresponents treballs de camp, per avaluar el rendiment energètic de les instal·lacions i diagnosticar la seva eficiència energètica, identificant les accions a millorar que comporten estalvis de costos.

La disminució del consum d’energia presenta l’aspecte qualitatiu de contribuir a la disminució de les emissions de CO2.

Quant les accions propostes comporten inversions, es fa una avaluació de les mateixes i s’analitza els temps de retorn.

Es gestiona la sol·licitud de les subvencions públiques per aquest tipus d’activitat.