Assessorament en la negociació de contractes i en l’elecció de Comercialitzadora

Servei ofertat:
Suport expert en la preparació de les sol licituds d’ofertes, negociació i selecció de la millor, comparant els costos anuals que comportaria cada modalitat ofertada. Servei inclòs en el Servei Gestió Energètica

Inclou:

  • L’anàlisi de la contractació actual
  • Preparació de la petició d’ofertes a diverses comercialitzadores
  • Avaluació de les ofertes presentades en termes de costos anuals
  • Suport a la propietat en la negociació de les ofertes
  • Supervisió del contracte amb la Comercialitzadora escollida abans de la seva signatura