Assessorament per la optimització de processos energètics

Contempla la elaboració de estudis per la millora u optimització del consum energètic de qualsevol procés.

Estudis de viabilitat de projectes energètics.

Aquest s’orienten a la determinació dels costos energètics d’explotació del projecte estudiat, elaborant les recomanacions a tenir en compte per a aconseguir la millor eficiència energètica. També es contempla els impactes operacionals y mediambientals del projecte.

En aquest estudiïs, s’analitza la conveniència de modificar la contractació del servei energètic afectat, per adaptar-la a les exigències del projecte i així obtenir el millor preu de l’energia.

Es desenvolupen estudis de viabilitat d’energies renovables i de Microcogeneració.

LA realització d’aquest estudiïs permet determinar la viabilitat econòmica dels projectes.